1.04. Sēlpils Tautas nama amatierteātra izrāde “Kaislīgie rododendri” Sēlpils Tautas namā