11.02. Deju vakars ar Normundu Jakušonoku un Kasparu Tīmani Antūžu Tautas namā