13.07. Aknīstes pilsētas svētki “Vasaras dziesmu un deju raksti”