17.02. Groziņballe ar mūziķi Jāni Krūmiņu Spuņģēnu Tautas namā