20.06. Jāņu ielīgošana kopā ar Sēlpils Tautas nama amatierkolektīviem