21.06. Vasaras saulgriežu ieskandināšana kopā ar Dignājas pagasta lauku kapellu “Digna”