25.03. Ukrainas Ļvivas Nacionālais akadēmiskais vīru koris Krustpils kultūras centrā