25.05. Gārsenes pils dārzā aktieris Jēkabs Reinis “Dzīvē un Stāstos”