25.07. plkst. 19.00 Izrāde B. Jukņēviča “Pilsētnieki”