27.06. Ābeļu Tautas nama amatierteātra “Cerība” izrāde – B. Jukņeviča “Kāzas”