3.03. – 31.03. Izstāde “Mūsu Saule” amatniecības centrā “Rūme”