3.12. Miera un labsajūtas darbnīca “Kustība Nodoms Elpa” Zīlānu Tautas namā