Amatierteātra “Savējie” pirmizrāde “Zvēru būšana” Spunģēnu Tautas namā