Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas koncerts “Dāvana Krustpils pils jubilejā”