Baibas Daģes gleznu izstāde Dignājas pagasta pārvaldē