Balle “No Jāņiem līdz Pēteriem” ar Ēriku Gruzniņu Sēlpils Tautas namā