Bērnu svētki “Dziedādami, dancodami – vasariņu sveicinām”