BJC vokālā ansambļa “Kamolītis” 20 gadu jubilejas koncerts