Ceļojoša izstāde “Arvien ciešāka savienība. Romas līgumu mantojums mūsdienu Eiropai”