Dunavas pagasta amatierteātris “Sateka” ar izrādi “Ak, skaistā jaunība”