Dzimtas koka pētnieku tikšanās un praktiskā nodarbība “Pētām kopā. Dzimtas saknes Latvijas simtgadei”