Groziņballe kopā ar grupu “Bruģis” Spunģēnu Tautas namā