Groziņballe Spunģēnu Tautas namā ar X faktora dalībniekiem