Izrāde “Labi iet” – Jaunjelgavas novada Seces amatierteātris “Dūdenīši”