Izrāde “Viņa ir īstā, muterīt!” – Jēkabpils novada Ābeļu amatierteātris