Jēkaba vakari. Barikādes Daigas Kalniņas redzējumā.