Jēkabpils BJC bērnu vokālo ansambļu “Kamolītis” un “Supermeitenes” koncerts “12 dāvanas Ziemassvētkos”