Jēkabpils Mākslas skolas 25 gadu jubilejas izstāde “Renesanse”