Jēkabpils novada vokālo ansambļu koncerts “Pastaiga dziesmu dravā”