Jubilejas koncerts/salidojums – A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolai – 60