Jūrmalas teātra uzvedums “Mana sirds ir pūra lāde, kurā katru brīdi, kad vien gribu, nobēdzinu… savu sirdspuķīti”