JVĢ tautas deju kolektīva “Kauranieši” 25. gadskārtas koncerts “Deju karuselī iegrieztie”