Kā rīkoties pārcelta vai atcelta pasākuma gadījumā!