Kora “Noskaņa” koncerts “Tu pret mani. Es pret Tevi”