Krustvārdu mīklu konkurss “Erudīts 2022” Elkšņu Tautas namā