Laikmetīgās vēstures muzejs “24×30”. Sarunu cikls “Laikmeta ieausti Jēkabpilī”