Latvijas Simtgades zaļumballe ar grupām “Apvedceļš” un “Jauda”