Ligindras Veides vadītā bērnu vokālā ansambļa “Dziesmiņa” koncerts “Krāsainās ziemas dziesmiņas”