Miķeļdienas gadatirugs Jēkabpilī, Krustpils saliņā