Nakts kino seansi – filma “No Ghetto līdz Olimpiskajam zeltam”