Radošās apvienības “Teātris un Es” leļļu izrāde bērniem “Sarkangalvīte un vilks”