Sēlpils amatierteātra “Ore” izrāde “Kaislīgie rododendri” Salas Tautas namā