Sēlpils amatierteātris “Ore” ar Paula Putniņa izrādi “Paši pūta, paši dega”