Sēlpils Tautas nama amatierteātra “Ore” izrāde “Kaislīgie rododendri”