Tautas deju kolektīva “Delveri” koncerts “Savu prieku izdejot”