TDK “Delverēni” 10 gadu jubilejas koncerts “Ļausim sirdīm runāt – DEJOSIM!”