Tikšanās ar dzejnieku Contra un tilkotāju Guntaru Godiņu