Uzņem jaunus dalībniekus Jēkabpils Kultūras pārvaldes kolektīvos!