Vīru vokālā ansambļa “Dižbrāļi” sakrālās mūzikas KONCERTS