Zasas Tautas nama bērnu tautas deju kolektīvs “Mazais solītis”

Vadītāja Maija Gabranova (Tel. 20302693, maija.gabranova@inbox.lv)

Mēģinājumi notiek ceturtdienas/piektdienas pēcpusdienā

Zasas tautas nama bērnu deju kolektīvā "Mazais solītis" darbojas 3-4 gadus jauni bērni, kuri apgūst deju pamatsoļus, pareizu stāju un ritma izjūtu, kā arī ar aizrautību gatavojas deju koncertiem. Kolektīvs gatavo repertuāru un aktīvi piedalās Ziemassvētku, Lieldienu u.c. pasākumos Zasas tautas namā.

Atpakaļ