Zasas Tautas nama bērnu deju kolektīvs MAZAIS SOLĪTIS

Zasas Tautas nama bērnu deju kolektīvā "Mazais solītis" darbojas bērni vecumā no  3 - 4 gadiem. Bērni apgūst deju pamatsoļus, pareizu stāju un ritma izjūtu, kā arī ar aizrautību gatavojas koncertiem.

Kolektīvs "Mazais solītis" pastāvīgi sagatavo jaunu repertuāru un aktīvi piedalās Ziemassvētku, Lieldienu un citos pasākumos Zasas Tautas namā.

Vadītāja Maija Gabranova

Kontaktinformācija: Tālr.nr. 20302693, e-pasts - maija.gabranova@inbox.lv

Mēģinājumi notiek ceturtdienās un piektdienās no 15.00 līdz 16.00

Mēģinājumi parasti notiek Zasas vidusskolas pirmsskolas zālē, bet reizēm arī Zasas tautas namā. Mēģinājumi notiek vienā no norādītajām pēcpusdienām.

Atpakaļ